“VRIJ in uw werk, organisatie en leven ”

Opstellingen (Bert Hellinger) van uw werk, organisatie en uw leven

 

In deze workshop  onderzoeken we de systeeemdynamiek in relatie tot uw werk en uw leven  b.v. bij:  managementsvraagstukken, een conflict, faalangst, geldkwesties, cultuurissues, gebrek aan creativiteit, gemis aan inspiratie, keuzes die u moet maken, arbeidsreintegratie, macht en onmachtkwesties, onbewuste censuur, stress en burn-out klachten. Ook is het mogelijk om te kijken welke dynamiek er speelt in de organisatie, het bedrijf of de school waar of waarvoor u werkt, n.a.v. een vraag die u hebt. Ook marketing vraagstukkrn knnen opgesteld worden. Naar aanleiding hiervan kijken we wat  er binnen en eventeel buiten het systeem speelt en wat de oplossingsrichting zou kunnen zijn.   

Hoe duidelijker de vraag is, hoe duidelijker is het antwoord. Een opstelling biedt een nieuw perspectief voor degene die de vraag stelt. Er komt beweging in wat verstard was. Onbewuste beelden worden bij het opstellen zichtbaar gemaakt.

Bij systemisch werk, bekend vooral van familieopstellingen, leveren de deelnemers aan de worskshop een actieve bijdrage tijdens een opstelling. Hierbij werkt u zowel voor de ander, uzelf, als het grote geheel. Deze methode is ontwikkeld door Bert Hellinger uit Duitsland.Opstellingen laten zich moeilijk omschrijven en kunnen het beste worden ervaren.  

“Ik ben erg geinspireerd door en onder de indruk van de mogelijkheden die dit werk geeft. Het gaat m.i. een stap verder in de ontwikkeling van onze mogelijkheden bij het creëren van de complete mens die we van oorsprong zijn..Met deze methode kunnen we veel onderzoeken wat op een andere manier niet mogelijk is.” (AB)

Anja Brasser heeft hiervoor een opleiding gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut Nederland.  Seminars heeft zij gevolgd bij: Bert Hellinger, Gunthard Weber, Daan van Kampenhout,  Albrecht Mahr en Insa Sparrer.   Tevens: drs. Sociale Wetenschappen. Specialisatie: Sociale Hulpverlening en Groepsdynamca.  U.v.A. 1987.  Sinds 1989 werkzaam in eigen bedrijf  met coaching, training en advies.  Zij werkt o.a. als trainer en (gast)docent voor: Organisaties, Opleidingen en Beroepsverenigingen.Individuele opstellingen zijn ook mogelijk en zeer effectief.

Data en locaties: zie agenda.

Neem contact op...

Download deze text als MS-Word document