Familieopstellingen (Bert Hellinger)

naar aanleiding van Levens- en Relatievragen

o.l.v. Anja Brasser , drs. sociale wetenschapen.

Gecertificeerd door het Bert Hellinger Insituut Nederland.

In deze workshop stellen we Levensvragen op en vragen over Familie-en andere relaties.
Thema's die o.a. aan de orde kunnen komen zijn: :
Problemen rondom huisvesting,  angsten, verslaving, conflicten, zowel als terugkomende vragen rondom (familie) relaties. Ook als je geen relatie hebt maar er wel naar verlangt. Werk en opleidingsvragen zijn ook mogelijk. Regelmatig bezoeken mensen uit andere culturen de workshops.

We werken zowel met familieopstellingen als met structuuropstellingen.
Bij familieopstellingen worden de verschillende leden van een familie opgesteld in de ruimte door middel van representanten.Deze worden gekozen uit de groep mensen die dan aanwezig is.

Bij een structuuropstelling wordt er b.v.gekeken wat de belemmering is om een bepaald doel te bereiken.

Daarnaast wordt onderzocht welke bron(nen) er nu niet gebruikt worden en hoe die ingezet kunnen worden.  

Het werken met opstellingen laat zich moeilijk beschrijven en kan het beste worden ervaren. Volgens sommigen gaat het verder dan therapie en raakt het aan een kollektief zielsbewustzijn dat nog niet eerder toegankelijk was. De deelnemers aan een dergelijke workshop nemen een diepgaand inzicht mee over zichzelf, de dynamiek in (familie)systemen en de kracht van liefde die er van oorsprong is.

Data en locaties: zie agenda.

Neem contact op...

Download deze tekst als word document