Kinderen en hun plaats binen het gezin, vanuit systemisch perspectief naar Bert  Hellinger.

Inleiding en een opstelling
o.l.v. drs. Anja Brasser, sociaal pedagoog.

Maakt u u zorgen over uw kind? Liggen uw kinderen vaak dwars?

Heeft uw kind last van bedplassen?

Kan het moeilijk mee komen op school? 

In deze workshop is het mogelijk om 1 opstelling te doen.

Er wordt uitleg gegeven van de methode, specifiek gericht op kinderen binnen een familie, alvorens we over gaan tot een opstelling.  


Thema's die kunnen spelen zijn o.a.  

angsten, verslaving, conflicten, zowel als terugkomende vragen rondom kinderen en jongeren. Ook als u geen kind heeft maar er wel naar verlangt.

We werken zowel met familieopstellingen als met structuuropstellingen.

Bij familieopstellingen worden de verschillende leden van een familie opgesteld in de ruimte door middel van representanten. Deze worden gekozen uit de groep mensen die dan aanwezig is. 

Het werken met opstellingen laat zich moeilijk beschrijven en kan het beste worden ervaren. Volgens sommigen gaat het verder dan therapie en raakt het aan een collectief zielsbewustzijn dat nog niet eerder toegankelijk was.


Veelal hoor ik van mensen die aan de workshop hebben deelgenomen dat het essentiŽle verschuivingen geeft in hun leven. Over het algemeen geeft een opstelling een diepgaande innerlijke rust en vrede. Een jongen met een zenuwtic bleek de spanning van het verlaten zijn na zijn geboorte op die manier tot uiting te brengen. Zijn moeder moest na zijn geboorte plotseling naar het ziekenhuis.

Toen tijdens de opstellingen zijn moeder een hand op zijn hoofd legde, verdween de spanning uit zijn lichaam die de tic had veroorzaakt. Veelal dragen kinderen veel van wat er in de familie niet is opgelost. Als ouders kun je dit tijdens een opstelling onderzoeken. Het kind hoeft zelf niet mee te komen.


Ingrid Dykstra heeft twee boeken geschreven over Familieopstellingen met kinderen. Tijdens de inleiding wordt de essentie van haar werk besproken. Een samenvatting hiervan is bij Anja Brasser op te vragen.  

Haar werk wordt gekenmerkt door haar scherpe intuÔtie en haar duidelijkheid. 

De opleiding in zowel Familie- als Organisatieopstellingen heeft zij gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut Nederland te Groningen en supervisie van Bert Hellinger zelf.

O.l.v. Begeleiding: Anja Brasser, 1946, drs. Sociale wetenschappen.

 

Data en locaties: zie agenda.

Neem contact op...

download artikel over wonderopstellingen