Foto's van opstellingenwerk

1.

Foto 1:

Op deze foto vindt het gesprek plaats voor de constellatie. Tijdens dit gesprek wordt de vraag verduidelijkt. Tevens wordt al gewerkt naar een oplossing. Als er duidelijkheid is beslist de begeleider wat er wordt opgesteld. De verschillende onderdelen van de vraag of hget probleem worden opgesteld. De client (vraagsteller) vraagt hiervoor mensen uit de groep die de verschillende onderdelen van de vraag vertegenwoordigen. 

2.

Foto 2:

Na het kiezen van de representanten stelt de vraagsteller de representanten op. Dat wil zeggen: zonder te denken brengt hij/zij de representanten naar de plek waar men, volgens het innerlijk beeld van de vraagsteller, thuishoort.  

3.

Foto 3,4,5,6,7:

De begeleider gaat bij iedereen vragen wat ze voelen en ervaren op die bepaalde plek. Ervaringen t.o.v. de anderen die zijn opgesteld kunnen belangrijke informatie geven.
Naar aanleiding van de informatie die vrij komt worden door de begeleider interventies gedaan. Dit is afhankelijk van datgene waar het systeem om vraagt. Dat kan gaan om: rangorde, het recht hebben op een plek, de last teruggeven die je draagt voor een ander, iemand in ere herstellen(erkennen), het toelaten van verdrongen gevoelens.  Er ontstaat van binnenuit een bepaalde beweging binnen de groep. Deze beweging dient om de natuurlijke harmonie te herstellen.   

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

Foto 8,9:

Aan het eind van de constellatie vinden veelal bevrijdende zinnen plaats. Dan wordt de natuurlijke ordening hersteld, mits het daar het moment in de tijd voor is.  

9.

 

Naar het programma van de workshops...