Loopbaan- en organisatieproblematiek.

Coaching en Training  Systemisch werk.

Inleiding over systemisch werk.

Omdat we deel zijn van een systeem en we vaak eigen belangen hebben  in dat systeem, is het niet altijd eenvoudig het geheel te overzien. Op dezelfde manier als een individuele automobilist de file waar hij of zij inzit niet kan overzien. Als we er midden in zitten is het heel anders dan als we van bovenaf kijken b.v. vanuit een helicopter. Vanuit een ander perspectief krijgt men een heel andere kijk op de zaken. (bron: JanJacob Stam, Opleiding Systeemdynamiek in organisaties. )

Er is een verbluffend hulpmiddel om systeemdynamiek in beeld te brengen: de systeemconstellatie.

Met behulp van representanten, gekozen uit de deelnemers van een training, worden de onderlinge posities  van de sleutelpersonen in de organisatie ten opzichte van elkaar neergezet.  

Dit kun je doen voor elk systeem, maar ook voor het systeem van een persoon. Zo kun je onderzoeken:

Wat is er in deze organisatie aan de hand? B.v. als er veel conflicten zijn.  

Hoe kan het management van deze organisatie beter ondersteund worden?

Wat maakt dat het personeelsverloop zo groot is ?   

Wat maakt dat iemand  last heeft van stress,  een burn-out heeft of andere klachten? Wat is er in het systeem

(het eigen systeem en/of dat van de werksituatie) wat leidt tot deze klachten?

Het  grote voordeel van deze methode is dat je ook kunt onderzoeken wat er nodig is om de situatie te veranderen. De representanten die door de client worden gekozen naar aanleiding van de vraag of het probleem dat speelt, ervaren vooral wat ze voelen, zowel in zichzelf als t.o. de anderen in de constellatie. Het interessante is dat men vanuit die positie toegang heeeft tot informatie over de vraag van de client. Men maakt contact met het collectieve geheugen van een bepaald systeem.    

 

Sytemisch werk is ontwikkeld door Bert Hellinger uit Duitsland. In de jaren negentig van de vorige eeuw is het

verder ontwikkeld en toegepast op allerlei soorten organisaties.

Mijn aanbod.

Ik richt me vooral op de individuele werknemers/sters die niet goed functioneren. Hun klachten  kunnen  zowel met de organisatie waarin ze werken als de eigen achtergrond te maken hebben.  D.m.v. een opstelling onderzoeken we dat wat er nodig is om datgene wat verstard of geblokkeerd is, weer in beweging te brengen. Voor mensen die aanvullend individuele coaching nodig hebben stippel ik een traject uit. Zo werk ik o.m. samen met een collega die stress-reductietrainingen geeft.   

Coachingtraject.

Systemisch werk is ook mogelijk als individeel consult. Voor mensen die zich minder op hun gemak voelen in een  groep is een individuele opstelling een krachtige methode. Tijdens een traject wordt specifiek inhoud gegeven aan op maat gesneden begeleiding.  De methoden die ik daarbij gebruik zijn: Oplossingsgericht gesprek (Sparrer 2002), NLP Tijdlijn, Voice Dialogue, creatieve therapie en energetisch werk.   

Over de trainer/coach

Anja Brasser heeft een ruime ervaring met coaching en traingen. Sinds 1989 heeft ze haar eigen praktijk waarin ze zowel met groepen als met individen werkt.

Ze is afgestudeerd als drs in de Andragologie (1987, U.v.A), beter bekend als sociale pedagogie, met als specialisatie: Werken met groepen.  Ze heeft daarna diverse opleidingen gevolgd.

Zoals de Voice Dialogue opleiding bij het Bergen. Een algemene opleiding voor trainer Train de Trainer: Roelants Consult, Bussum en de Opleiding Organisatieopstellingen bij het  Bert Hellinger Insituut Nederland, o.l.v. Jan Jacob Stam.  Momenteel vogt zij de Vervolgopleiding van het bovengenoemde instituut.  

Iedere tweede woensdagavond van de maand, zie agenda.