Visie

Opstellingenwerk

Sinds 1989 heb ik een eigen praktijk in energetisch werk en therapie (zowel individueel als groepsmatig). Toen ik in de zomer van 2001 in contact kwam met opstellingen, dacht ik meteen: "Dat is iets voor mij". Tevens was ik enthousiast en gefascineerd door de mogelijkheden die dit werk biedt.

Door de opleiding die ik bij het Bert Hellinger instituut gevolgd heb, is me duidelijk geworden dat deze methode een stap verder is in de “tools” die we als hulpverlener/loopbaanadviseur hebben bij het creëren van de complete mens die we m.i. van oorsprong zijn. Het grote voordeel van deze methode vind ik de lage weerstand omdat andere mensen het probleem of thema neerzetten (representeren). Het wordt inzichtelijk gemaakt omdat de representanten de ruimte gebruiken om het thema neer te zetten. Door gebruik te maken van representanten, krijgt men inzicht en overzicht over de hele situatie. Omdat men in de laatste fase de eigen plaats in kan nemen is er in korte tijd heel veel gebeurd. Eerst heeft men inzicht en overzicht gekregen in het probleem, aan het eind kan men ervaren en voelen wat het “doet” en hoe het is om de eigen positie in te nemen.

Een ander mechanisme dat bij deze methode duidelijk wordt is het voor elkaar dragen van problemen (pijn, gevoelens, schuld) die niet eigen zijn, maar die men uit solidariteit of liefde voor de ander draagt. Dat blokkeert de eigen ontwikkeling. Deze methode maakt het mogelijk dat men de last die men draagt weer terug kan geven aan de ander. Het inspirerende van het opstellingenwerk vind ik dat het zowel voor familie-, levens-, loopbaan- als organisatievraagstukken is toe te passen.